من نه منم!
در تبلیغات موثر عوامل متعددی حضور دارند که یکی از آنها مخاطبان پیام های تبلیغاتی بشمار می آیند. اگر هدف اصلی تبلیغات را برانگیختن مخاطب و ایجاد گرایش به مصرف محصول مورد تبلیغ را در نظر بگیریم، بی شک باید مهمترین عامل توفیق را در شناخت مخاطب جستجو کنیم. 
اבامـﮧ مطلبـْ
| | ||

   برای رسیدن به نتیجه حقیقتا مثبت ،در یک پیغام تبلیغاتی از عناصری که بیشترین تضاد را دارند یعنی از پیامهای کلامی،طرح،عکاسی و اشکال تجریدی می توان استفاده کرد.این تنوع در نشانه ها و نمادهای معنایی،میتواند تنها با سازماندهی موضوع و محتوا ،و نظم دادن به پویایی عنصر معنا،یکپارچه شود. اما مخاطب تبلیغات بصری چشم است. وموجب آسایش آن باید فراهم شود.
هر واحدی از معنا یک مبنای نوری دارد یعنی برخوردار از رنگ،ارزش،شکل،بافت،راستا،بعد و حد است.هر قدر عناصر بکار رفته،در معنی از هم دورتر باشند و هر قدر پیدا کردن یکپارچگی در آنها غیر ممکن تر بنظربرسد،تحرک تماشاگر در جستجوی دقیقش برای یافتن مبنایی "به منظور یکپارچه کردن تصویر" بیشتر است.تصویر در سطحی احساسی،تنها از طریق مشارکت پویای نگرنده ،تبدیل به تجربه ای زنده می شودو  به یکپارچگی نشانهای بصری برخوردار از معنی یاری می رساند.بیان بصری برپایه درک ساختار پویای تخیلات بصری نهاده شده است و توان آن در بازآموزی ذهن ها به عنوان فرایندی پویا می تواند بی پایان باشد.
وظیفه هنرمند امروزی آزادسازی نیروهای پویای تصاویر تخیلی و تبدیل آنها به عمل اجتماعی است وقتی میتوان به این هدف دست یافت که هنر از نو واحدی تفکیک ناپذیر از هستی انسانی شود.
"هنر تبلیغات"، حرکتی پیشروانه را در تجربه تصاویر بازنموده ،و در هماهنگی با واحدهای تجسمی خالص و عناصر کلامی به عهده گرفته است.تبلیغات،برای حفظ منافعش که به خوبی با آنها آشناست،استفاده از سازماندهی پویای خاصه های نوری را آموخته،و به" هنر" تبدیل شده است. این نقطه عطفی برای تبلیغات امروزی است.
محیط معاصر که بوسیله انسان ساخته شده، بیشترین بخش آنچه را که پیرامون خویش می بینیم دربر میگیرد. پس پوسترهای تبلیغاتی ،نشریات،کتابهای مصور،لیبلها و تعداد بیشمار دیگری از اشکال تبلیغات بصری موجود و بالقوه، می توانند هدفی دو جانبه داشته باشند.یعنی هم از نظر اجتماعی پیام مفیدی را برسانند،و هم چشم را به واسطه آن ذهن را ،جلب کنند و در نتیجه نظم" لازم را برای دیدن آن سوی سطوح" چیزهای قابل رویت به ذهن بدهند و در شناخت ارزشهای لازم  آن راهنمایی اش کنند.نو آوریها و مناسبات بصری، تنها وقتی میتوانند موثر باشد که به منافع و روانشناسی نو انسان معاصر گردن نهد.زبان بصری در راستای مفاهیم زبانی مشترک است که باید دارای سه خصلت سادگی،نیرو و دقت باشد.علائم راهنمایی ساده ترین علائم بصری خطاب به ناظری متحرکند.رنگهای سیر و نقشهای ساده دارند که هر کدام از آنها به روشنی یک کلیت را می رسانند."دیگر فرصتی برای درک جزئیات بی شمار وجود ندارد" و تصویرباید مثل علائم از سادگی عناصر و انبوهی بیدار از نیروها برخوردار باشد.
ارتباط بصری در وسیع ترین معنای خود پیشینه ای طولانی دارد. آثار گرافیکی  چیزی بیش از تصویرسازی های توصیفی از اشیا هستند که تجسمشان می کنیم،آنها مجموعه هایی تصویری اند که محتوای آن مفهومی ویژه و موقعیت آن هویتی جدید به آن می بخشد.طراح گرافیک خود بخشی از گروه صنعت ارتباطات شده است . ودر دنیای تبلیغات به خوبی جای خود را باز نموده است.برای یک کار تبلیغاتی و قرار دادن آن در عرصه رقابت ،بوسیله استفاده از برخی عناصر بصری پیش پا افتاده ،ولی با تعبیری غیر قابل انتظار ،ایده بصری واضحی ارائه دهد.اگر شرایط اجتماعی،تبلیغات را به عرضه پیامهایی موجه،در وسیع ترین وعمیق ترین مفهوم اجتماعی آن ملزم سازند،این هنر می تواند به طور موثر به آماده سازی راه برای هنری مثبت منجر شود."هنری که بتواند پیام خویش را به مردم برساند، و از طرف آنها درک شود."البته تنش بین طراحی هنری و طراحی که تحت فشار احتیاجات  بازار به وجود می آید  همیشه وجود دارد.
گسترده شدن ارتباطات نیاز به اطلاع رسانی و انتشار اطلاعات دارد.طراحانی که با محدودیت های ابزار و یا فشارها با هنر خود توانسته اند در زمینه تکثیر اطلاعات فعال باشند به کمک تکنولوژی پیشرفت روزافزون داشتند. تحولات طراحی گرافیک بی ارتباط با تکوین مکاتب هنری دوران نیز نبود و مکتب های جدیدی پدید آمد که در قرن بیستم بالاترین تنوع را دارد. که نشان از تاثیرپذیری حرفه از محیط پیرامون،پیشرفت صنایع طراحی گرافیک،پدیدآمدن اصطلاحات مختلف و علوم ارتباطات تصویری و ...می باشد.
طبیعتا روش برخورد طراحان با مسئله ارتباط با مخاطب در مکانها و زمانهای مختلف با واکنشهای مثبت و منفی روبرو بوده که خود موجب تشویق و دلسرد کردن آنان در ادامه دادن به آن روشها بوده است. نوآوری ها و ابداعات در ارائه ایده نیز در منطقه ای رواج پیدا کرده  و در مناطقی دیگر کنار گذاشته شده است.
برخی از طراحان اوایل قرن بیستم چنان مجذوب رشد صنعت و تکنولوژی تکثیر بودند که بجای در نظر گرفتن موضوع پیام به شرح تکنیک عرضه آن پرداختند.البته عده ای هم آنچنان زبان و فرهنگ ملی را در نظر دارند که با مهارت تصاویر را از دل آن بیرون می کشند.و اینکه هنرمند چگونه روند چاپ عکس را با زبان" نوشته و تصویر"بیان میکند.ویا همکاری کارگردانان هنری و هنرمندان تصویرساز و عکاسان چگونه در تبلیغات موثر بوده اند." اکنون طراحی گرافیک قسمتی از فرهنگ و اقتصاد کشورهای صنعتی بشمار می آید" .اما همچنان تحولات این حرفه به دیدگاههای فردی و به طرز باورنکردنی بومی است.و هنوز از سنت های قدیمی و ناب خود بهره میبرد.انقلاب الکترونیکی نیز امکان نگهداری منابع قدیمی و استفاده و بازسازی آن در طراحی گرافیک معاصر را فراهم ساخته است.
استفاده از نام هنر برای عنوان حرفه ای کافی نیست و نیاز به عناوین مناسبتری مانند مهندسی بصری یا" طراح گرافیک" در این حرفه احساس می شود والبته عده ای اصطلاح گرافیک را با هنر مرتبط میدانند نه با طراحی و دیزاین.که البته این دو مقوله تفکیک ناپذیرند.امروزه تغییرات تکنیکی در روشهای چاپ و تولید طرز ارتباط بین گروههای مختلف طراح و مراحل تولیدرا به شکل جدیدی در آورده است. پل رند با چاپ کتاب "تفکرات طراحی"به نیاز طراح به کشف مفاهیم ارتباط بین خود و بیننده اشاره کرد."او با اهمیت ترین و نیرومندترین روشهای جنبش هنر مدرن در آثار گرافیک را ابداع نمود."   
زبان بصری شاید عمیق تر و دقیقتر از زبان کلامی انتقال برخی از اطلاعات بخصوص عواطف،احساسات و بسیاری از مفاهیم برخوردار است و ساختار آگهی ما را می سازد تا با آن واقیت جاری پیرامونمان را با واحدهای زبانی در آمیزیم . اینکه کدام آمیختگی عناصر به سازماندهی احساساتی نو و مشخص که همان  ایده است ،منجر می شود . انتزاعات ذهنی ما کلامی یا بصری،وسیله است . تجدید نظر در زبان تصویر به خودی خود هدف هنری نیست . شیوه رودررویی با واقعیت منوط به شیوه ادراک واقعیت در لحظه برخورد با آن است . تصویر ، این صفت مشترک را با کلام دارد که مهمترین وسیله ای است که با آن واقعیت را می شناسیم.    سازماندهی مجدد عادتهای بصری مان ، نه به منظور دریافت چیزهایی تک افتاده در فضا ، بلکه ساختار ،نظم  و ارتباط بین وقایع  در فضا -زمان ، شاید رواترین شکل انقلاب باشد . انقلابی که از مدتها پیش،نتنها در هنر، بلکه در تمامی تجربه های ما انتظارش می رود .
مادر یک دوره انسجام بسر می بریم و خواهان تدوین خواستهای پیشین با عباراتی مشخص و در سطح اجتماعی به مراتب گسترده تریم .اینکه نسلهای  جوانتر آگاهانه کار گذشتگان را تداوم بخشند کاریست نو ، یعنی حرف اساسی این دوره ، به طور فزاینده ای آرزوی تداوم است . تداوم به معنی بی تحرکی و کهنه پرستی نیست ، بلکه به معنی پیشرفت است . هر دوره ای مثل یک جسم زنده روز به روز تغییر میکند . دوره ها در تمام مراحل خویش به رشدشان ادامه می دهند. اما تغییرات باید ریشه هایی غیر از ملاحظات مادیگرایانه داشته باشد.گرافیک یک هنر هدفمند است که کیفیت خلاقیت و تمامی عوامل دیگر را که به هنر وابسته است را درخدمت می گیرد تا اثری ارائه دهد با گرافیک می توان هنرمندانه به استدلال پرداخت یا با افکار گروهی و فعالیتهای اجتماعی غلبه کرد . این چیرگی می تواند بی احتیاط وبی محابا باشد . بابیانی ساده اما بی پروا و جسورانه  می توان دیگران را متقاعد کرد ، بدون اینکه توضیحی داد . حتی میتوان حرفهای نگفتنی را هم گفت . با ایجاد راهکارهای جدید مطابق با قانون انبوهی از اطلاعات  می تواند یک شرط لازم و کافی برای درک یک نیروی عظیم و حرکتی جدید باشد.انسانامروز باید معاصر شود تا بتواند واقعآ تواناییهایش را بکار برد. با برنامه ریزی لحظات اساسی تجربمان به طرزی متفاوت می توانیم  روابطمان با جهان را به طور متفاوتی سامان دهیم . هیچ طراحی در خلآ کار نمی کند. یک ابزار استاندارد در جعبه هر طراحی،مجموعه کتبی است که نشان می دهد دیگر مردم خلاق جهان چه کاری انجام می دهند .
هر موضوعی که توجه را جلب میکند  و خوب طراحی شده است ، بهتر است با مقداری یادداشت درباره آنچه آن را موثر کرده،همراه باشد.زمانی که به آنها نگاه می کنید جلب یک راه حل میشوید . یک الهام برای یک راه حل منحصربفرد ، که بدون این مجموعه هرگز به ذهن خطور نمی کرد.
طراحان که خود را درگیر خلاقیتهای شگفت انگیز می کنند هراسی از رخوت حروف ندارند و واقعآ از تجربه با شکل حروف که دارای جلوه های منحصربفرد بیشتری اند لذت می برند. گرافیک یعنی حروف.اگر هیچ حروفی در اثر نباشد،این یک طراحی گرافیک نیست بلکه هنرهای زیبا غیر کاربردی است. هر طراح نیازمنددرکی موشکافانه از حروف و تایپوگرافی  است. اینکه یک تیتر هوشمندانه چطور در یک لحظه خوانده شود .
آیا توانایی تشخیص اینکه " یک طراحی، اثر هنری هست یا نیست" را دارید ؟ اینکه تا چه حد حرفه ای کار شده است ؟نظم در گرافیک حرف اول را می  زند . ترازکردن رازیست برای شکیل دیدن اثر.تراز کردن کلید اصلی است. ساده ترین تکنیک برای اصرار به ایجاد فرمی منظم تر .
هر عنصری در چند مسیر  با عناصری دیگر  تراز " گرید"می شود .تجسمی از هر کدام از عناصر و ارتباطات فرا زمانی  بین همه چیز را کنترل می کند .  یعنی هر عنصری دارای تعدادی ارتباطات با دیگر عناصر است که هیچ کدام به دلخواه  جایگذاری نشده اند و خود باعث چرخش چشم در اثر می شود. با تراز کردن می توان کناره های متنوعی  را  مشاهده کرد ،همانند فلشی که چشم را به سمتی معین هدایت می کند. حتی فضای سفید اثر می تواند چنین عملکردی داشته باشد.
استفاده از کلیپ آرت و دیگر عناصر گرافیکی  می تواند جذابیتی بصری به طراحی اضافه کند. تکنیک استفاده از عناصر بدون گزینش باورنکردنی  است ، برای  دیدن پیغامی که انتظار می رود فراموش نشود .
فرمهای نمایشی بسیار به موضوع نزدیک می شوند و بصورت ساده و تجریدی واغلب یک راه موثر و جالب بکاربرده می شوند . اما آنچه مهم است،مخاطب و نحوه برقراری ارتباط و متقاعد کردن آن است که احساسات در آن نقش مهمی دارد . آماده سازی برای آگاهی دادن به طور کامل و یا نیمه آگاهی برای کنشهای مثبت مطرح است.
عکس بزرگ یا کوچک شده یابرشی شگفت انگیز کاری ملال آور را به راه حل بصری خلاقانه تبدیل می کند . ترکیب بندی یک عکس (لی اوت) به چگونگی تنظیم عناصر تصویر  برای جلب توجه به تصاویر می باشد. تصاویر بی شمار باتدبیر خلاقانه پر معناتر می شوند و نقطه کانونی را برای اثر بوجود آورده بر مفهومی تـاکید می کنند.

لیبل ها
یکی ازرایج ترین ساختارها ی گرافیکی است که برای معرفی و چگونگی تولید و مصرف محصول، با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند. به نوعی می توان گفت شناسنامه کالای تولید شده می باشد.
در این نوع اثر گرافیکی ارتباط، ارتباط فرد با فرد نیست، بلکه لی بل ها واسطه ای هستند میان تولید کننده و مخاطب جهت معرفی و توضیح در رابطه با چگونگی ساخت و تسهیل در شناخت صحیح محصول خریداری شده و شرکت تولید کننده کالا. خریدار با مطالعه و بررسی موارد درج شده بر روی محصول، می توان نوع محصول، امتیازات (استاندارد. و ایزوهای موجود و...) و مجوز بهره برداری و در صورت مواد غذایی بودن، مجوز بهداشت و پروانه های بهداری و غیره را بررسی نموده و کالای انتخاب شده خود را با ده ها محصول مشابه دیگر، تمیز داده و انتخابی شایسته مبنی بر معیارهای استاندارد و در خور بهداشت شخصی خود، داشته باشد. اکثر مواقع برای شما این اتفاق پیش آمده که برای خرید کالای مورد نظرتان وارد فروشگاهی می شوید از نوع بسته بندی های متفاوت که بگذریم، سابقه تولید، ایده آل بودن معیارهای ساخت متناسب با استانداردهای موجود و بعضی از سلیقه های شخصی برای شما بسیار حائز ااهمیت هستند. به همین دلیل محصولات متشابه را یک به یک بر می دارید و روی برچسب های هر کدام را مطالعه می کنید تا از ربین چند محصول تولید شده از چند کارخانه، یک انتخاب یا بالاترین حد استاندارد را داشته باشید. اما در اینجا وظیفه گرافیک چیست؟یک هنرمند گرافیست با ایجاد و خلق یک اگرافیکی، عمل هدایت و جذب و انتخاب نگاه خریدار از بین چند کالای مشابه به کالای مورد نظر را انجام می دهد.
وظیفه یک هنرمند گرافیست همانا، شناخت دقیق و مطالعه شده روانشناسی هر و چگونگی به کارگیری آن درجهت جذب مخاطبین، با استفاده از ساختارهای بصری در رابطه با آن کالای تولید شده می باشد. آنچه باعث جذب و دقت نظر شما از بین ده ها محصول مشترک تولید شده در کارخانه های متفاوت شده است، همان موارد زیبا شناختی فطری انسان ها است، که توانسته با روحیات و ساختارهای ذهنی شما ارتباط صحیح و سنجیده برقرار کند. یک هنرمند گرافیست زیبایی ها را می شناسد آنها را مطالعه می کند و براساس موارد استاندارد آنها را خلق می کند و به آنها زیبایی می بخشد. حال درذیل به شناخت انواع «لی بل» می پردازیم «لی بل» ها معمولا ابعاد مشخص و استانداردی ندارند، و بر اساس ابعاد و نیاز کالای تولید شده طراحی و ساخته می شود. «لی بل» ها به سه شکل در تولیدات کاربری دارند، یکی به صورت آویز دوم به صورت چسبان و سوم لی بل هایی که جهت بسته بندی و چگونگی حفظ و نگهداری کالا می باشد.


تگ تبلیفاتی
به مجموعه لی بل هایی اطلاق می شود که فقط جنبه شناسایی شرکت و یا نوع محصول تولید شده را دارا می با شد. معمولا با یک واسطه به کالای مورد نظر متصل می شود و بیانگر «نام شرکت» و «معرفی فعالیت شرکت» و «نام و نوع محصول» و «امتیازات» و در نهایت «بار کد شناسایی محصول» می باشد.

لیبل چسبان
این نوع لی بل ها از لحاظ درج اطلاعات مربوط به کالا جزو کامل ترین «لی بل ها» محسوب می شوند.
همانطور که از نام آن مشخص است به صورت چسبان بوده و روی کالای تولید شده چسبانیده می شود.
«لی بل» های چسبان بیانگر همه مشخصات شناسایی محل تولید، محصول تولید شده و آنچه که مصرف کننده باید دررابطه با شناخت استانداردها بداند، می باشد. مواردی که غالبا باید بر روی «لی بل» های چسبان درج شود عبارت است از:
نام شرکت – معرفی شرکت – نام و نوع تولید – امتیازهای مرکز تولید – تاریخ تولید و تاریخ عمر مفید محصول – اطلاعات مربوط به تولید – مجوزهای معتبر از مراکز استانداردها – مشخصات تخصصی تولید – موارد مربوط به انرژی و خواص مواد – آدرس و تلفن و سایت اینترنتی مرکز تولید – بارکد شناسایی محصول و دیگر مواردی که نسبت به نوع محصول و نیاز شرکت تولید کننده، باید روی آن درج شود.

لیبل های بسته بندی
در بیشتر مواقع برای مراکزی استفاده می شود که بتوانند موارد تولید شده را ذخیره و یا به مدت طولانی انبار کنند این گونه «لی بل» ها جنبه چگونگی حمل و نقل و چگونگی طبقه بندی محصولات براساس نیاز عرضه کننده را دارا می باشد. موارد نوشتاری و تصویری «لی بل» های بسته بندی اغلب بر روی کارتن ها چاپ می شود ولی در مواقعی هم به صورت بر چسب هایی بر روی کارتن چسبانده می شود تا در هزینه چاپ صرفه جویی شود. و «لی بل» ها براساس تنوع محصول تولید شده متفاوت هستند. مواردی که باید حتما بر روی «لی بل» های بسته بندی ثبت و درج شود عبارت است از:
نام شرکت – معرفی شرکت – نام و نوع محصول – امتیازهای مربوط به مرکز تولید – مجوزهای مربوط به استاندارد بودن محصولات – تاریخ های تولید و زما ن مفید مصرف – نوع مرغوبیت محصول (درجه یک الی سه جهت طبقه بندی تولید) تعداد کالای قرار گرفته در کارتن – شماره ثبت شرکت تولید کننده- علایم راهنما جهت چگونگی حمل و محل قرار گیری کالا درانبار به مدت طولانی و در نهایت بارکد شناسایی و آدرس و تلفن و درج سایت اینترنتی جهت آشنایی بیشتر با محصول تولید شده توسط کارخانه تولید کننده، می باشد. با علایم راهنما آشنا هستید و آنها را در زندگی روزمره خود به کرات مشاهده کرده اید، با چند نمونه آن آشنا می شوید.
1- بدور از نو و رطوبت و آب
2- دمای مناسب جهت قرار گرفتن در انبار
3- مقدار قرار دادن کبر روی کارتن اول
4- کالا شکستنی می باشد.
این علایم به شخص کمک می کند تا بدون باز کردن جعبه بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جا بجا یی کارتن ها و شناخت نوع محصول و تعداد آن و الویت بندی درمرغوبیت کالا، اقدام کند.

ترا کت ها
نوعی تبلیغات تکثیری است با عمری کوتاه، جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در " مدت زمان معلوم " با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر، به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت، نوید از یک تحول، خبر مهم و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد. تراکت ها غالبا با بیان تصویری و نوشتاری و بصورت چهار رنگ و فاقد پیوست می باشند. برای اندازه آن، ابعاد استاندارد mm210× mm145 و mm 210 × mm 295 در نظر گرفته شده است. یک گالری، موسسه تجاری، فرهنگی و یا غیره، پس از انجام فعالیت های روزمره و همیشگی، برای تغییر و تحول در روند عملکرد خود، اقدام به چاپ و تکثیر تراکت می نماید تا اعلام کند که شیوه عملکرد و فعالیت آن واحد در یک مدت زمان معلوم تغییر نموده است. بصورت مثال: خبر از افتتاحیه موسسه جدید با گرایش به حرفه جدید و یا خبر از حراج های فصلی در یک مدت زمان خاص و معلوم، یک رویداد و یا فرا خوان شرکت در میتینگ، مسابقه، و جشنواره های هنری و یا هر رویداد دیگری که احتیاج به معرفی و آگاهی از جهش فکری و روند کاری داشته باشد.

ویژگی های تراکت:
از ویژگی های تراکت می توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- تراکت ارزانترین شکل تبلیغات است.
2- به راحتی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند.
3- بدلیل توزیع مستقیم آن، طیف گسترده ای از افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند.
4- قابل حمل بوده و میتوان آن را در فرمت های مناسب مطا لعه و بررسی کرد.
5- ابعاد استاندارد کاغذ آن طور انتخاب شده است که در چاپ و تکثیر اسراف نمی شود.

چگونگی ایجاد یک ارتباط صحیح:
یک تراکت خوب موارد زیر را دارا می باشد.
1- یقینا بداند چه چیزی را می خواهد به مخاطبین خود انتقال دهد.
2- کاملا مطالب درج شده را به صورت واضح و روشن مطرح کند.
3- بتواند مخاطب خود را ترغیب و تشویق به موضوعات تراکت کند.
4- ارتباط صحیح و پیوستگی و هماهنگی بین تصاویر و متن برقرار باشد.
5- اولین نگاه مخاطب به تراکت، او را وادار به پیگیری و جهت پذیری انتخاب او در خبر تراکت کند.

موارد برخورد نوشتاری در تراکت:
فواصل نوشتاری مندرج در تراکت ها، بصورت صفحه آرایی تعریف شده در این ابعاد (در صفحه آرایی مطالعه شود) می باشد. غالبا در صفحه روی تراکت عناوینی مانند:
نام مرکز و یا واحد مورد نظر و معرفی فعالیت های او – امتیازات (اولین تولید کننده، تنها موسسه، و یا دارای استاندارد و ایزوهای رایج و غیره) شرایط مرتبط با اعلام تراکت (از تاریخ تا تاریخ، به مناسبت روز، به مناسبت افتتاح نمایشگاه و یک گا لری و غیره) زمان – آدرس – تلفن – فکس – ایمیل، درج می شود. و در قسمت پشت صفحه توضیحات در رابطه با موارد ثبت تراکت است.

کاتالوگ ها
کاتالوگ نوعی از تبلیغات در عرصه تولید، تجارت و خدمات می باشد که می تواند در برقرار کردن ارتباط مستقیم و چگونگی انتقال مفاهیم و تبادل اطلاعات به مخاطب، نقش به سزایی داشته باشد.
از خلق کاتالوگ درجهان تبلیغات مدت زیادی نمی گذرد در اواسط قرن بیستم انسان صنعتی با جامعه سرمایه داری آن زمان، لحظه ای توانست از کاتالوگ به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده کند که دیگر ابزارها و فکرهای گذشته چون اطلاعیه ها و تراکت ها ی تک رنگ و معرفی های حضوری و لفظی جوابگوی نیاز تولید کنندگان را نداشتند. به ناچار برای به وجود آوردن انگیزه، رقابت و معرفی بازار تولید و عرضه شده به بازار، اقدام به خلق شیوه نوینی از پدیده های گرافیک کردند تا «پیام گیرها» بتوانند در فرصت مناسب و با شرح و تصاویری که در این وسیله تبلیغاتی درج شده بود. با تولیدات و خدمات عرضه شده آن مرکز آشنا شوند. به وجود آمدن تنوع در تولیدات برای جامعه مصرفی و شکوفایی صنعت نو پای بعد از جنگ جهانی دوم، عرصه تبلیغات را چنان تحت تا ثیر قرار داد که دیگر محصول تولید شده بدون تبلیغات وسیع، جایی در بازار آن زمان نداشت. به ناچار رفته رفته برای هدایت افکار وسیع جامعه باید چاره ای اندیشید تا با روش جدیدتری بتوان بازار موجود را از دست رقبا ربود و این امر مهم نیاز به نو آوری در عرصه گرافیک را باعث شد. کاتالوگ وسیله خوبی بود تا پیام گیرها بتوانند راغب به خواندن و دیدن تصاویر در جهت آشنایی بیشتر با محصولات تولید شده در وقت و زمان کمتری باشند. شناخت تولید چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی – نشان تصاویر تولید – معرفی شاخه های مختلف تولید – معرفی ساختار و مشخصات فنی از طریق متن نوشتاری و... همه و همه از عملکمردها ی سنجیده کاتا لوگ بود. در اوایل تنظیم و خلق کاتالوگ شکل آن به صورت یک برگه پشت و رو بود که بیشتر به تراکت شبیه بود ولی روی جلد آن حال و هوای پوستر داشت. در اوایل سال های 1970 میلادی ابعاد آن به صورت استاندارد 30×21 در کشور فرانسه تعریف شد. طبق این تعریف کا تا لو گ ها معمولا از دو برگ بیشتر هستند و علاوه بر بیان تصویری از متون نوشتاری جهت معرفی و جذب و هدایت مخاطبین استفاده می شود. مهمترین دلیل برای استفاده از کاتالوگ هما نا قادر ساختن افراد جامعه برای شناخت تولیدات و خدمات «بدون نیاز به واسطه» و رویت محصولات و مطالعه آن در «فرصت مناسب» به جهت قابل «حمل و نقل» بودن و همچنین جایگزینی مناسب برای پوستر و دیگر موارد تبلیغاتی است.

کاتالوگ ها غا لبا به دو صورت معرفی می شوند:
1- یا وسیله ای برای معرفی یک محصول از چندین محصول تولید شده می باشند. (تک محصولی)
2- یا وظیفه معرفی چندین محصول جدید با عملکردهای مختلف را بر عهده دارد. (چند محصولی)

آنچه باید در یک کاتالوگ خوب منظور شود.
۱-خلاصه ای از معرفی نام و عملکرد کارخانه تولیدی و شناسا ندن فعالیت ها در شروع مباحث کاتالوگ.
2- معرفی امتیازات و رتبه های تولید (استاندارد – ایزوهای موجود و... )
3- معرفی هر چه بیشتر در خصوص جدیدترین و بهترین ساخته ها و خدمات.
4- دادن اطلاعات و راهنمایی صحیح به پیام گیرها به جهت مشخصات فنی – خدمات ارایه شده – قابلیت های خاص و وجه تمایز آن نسبت به تولیدات متشابه، چه در تولیدات گذشته کارخانه و یا آنچه در بازار فعلی موجود می با شد.
5- وجود تصاویر و متون نوشتاری درکاتالوگ میزان تصمیم گیری و انتخاب صحیح را برای مخاطب سهل و آسان می کند و اوست که با دیدن و خواندن موارد فوق به زمان انتخاب و تصمیم خود سرعت می بخشد.
6- کاتالوگ دید مقا یسه ای به وجود می آورد. بدین صورت که پیام گیر و یا مخاطبین از بین چند محصول معرفی شده به جهت مدل – کیفیت – کاربری – استحکام و از همه مهم تر هزینه برنامه ریزی شده جهت خرید و غیره، بتواند یکی را که با شرایط او سازگار است انتخاب و خریداری کند
7- با درج آ درس، تلفن و آدرس اینترنتی، بتوان شناخت بیشتر را برای مخاطب فراهم کند.

از ویژگی های کاتالوگ می توان به موارد زیر اشاره کرد
1- قابل حمل بودن و مطالعه آن در زمان فرا غت.
2- خلاصه گویی و پرهیز از هر نوع افراط در توضیح بیشتر موارد درج شده در کا تا لو گ.
3- ارتباط برقرار کردن بدون واسطه یا پیام گیر.
4- ترکیب تصویر با متن در جهت شناخت بیشتر مخاطب.
5- به جهت فرصت منا سب برای مطالعه د اشتن، انتخاب دقیق و سنجیده را برای مخاطب مهیا می کند.
6- کاتالوگ ها به جهت انتقال اطلاعات و موارد ذکر شده در بالا نسبت به پوستر و تراکت فراتر و سنجیده تر عمل می کند.


تقویم ها
از مهمترین نظام فرهنگی انسان ها همانا داشتن دانش و فن و همچنین معنا بخشیدن به شیوه ثبت و نظام نگهداری حساب زمان و تاریخ رویدادها بر پایه روز (24 ساعت) ماه (29، 30، 31 روز) سال (12 ماه) می با شد. در تعریف دیگر می توان گفت صورت محا سبات برای یک دوره خاص.
از حدود پنج هزار سال پیش، ثبت روزها و ماه ها دربین ایرانیان باستان یکی از بخش های مهم و حتی تخصصی دانش این اقوام بوده است. کوچکترین گاه شمار «روز» یا «شبانه روز» و بزرگترین واحد گاه شمار «روز» یا «شبانه روز» و بزرگترین واحد گاه نامه «سال» می باشد.
واحدهای کوچک تر از شبانه روز، یعنی ساعت و اجزای آن، جز در مورد اشاره به زمان دقیق رویدادهای خاص ما نند طلوع و غروب خورشید، کا ربری در تقویم نگاری ندارد. همچنین از واحدهای بزرگ تر از سال، مانند، دهه سده یا هزاره در تقویم نگاری استفاده نمی شود. درتقویم نگاری دو واحد زمانی دیگرنیز کا را یی دارد یکی هفته و دیگری ماه. هفته به عنوان واحد زمانی متشکل از هفت روز معمولا فاقد نام است. اما روزهای هفتگانه آن هر یک به نامی خوانده می شود. ماه به عنوان واحد زمانی متشکل از چند روز، معمولا (29- 30- 31) روز، دارای نام یا شماره است. روزهای متعلق به هر ماه، گاهی دارای نام بوده اند، اما معمول ترین شیوه نمایش یک روز از یک ماه، استفاده از شماره است.
نام های ماه در بین ایرانیان قدیم بدین صورت مرسوم بوده است:
فروردینگان، اردی بهشتگان، خردادگان، مردادگان، تیرگان، شهریورگان، مهرگان، آبا نگان، آذر و آذرگان، دیگان، بهمنگان و اسفندگان. اضافه بر نام روزهای هفته، شماره روزو شماره ماه یا نام ماه به نام یا شماره ای برای سال نیز نیاز داریم. در طول تاریخ و نزد ملل مختلف، سال وقوع رویدادها به منزله مبدا «گاه شماری» پذیرفته شده اند، که بعضی از مهم ترین آنها عبارتند از:
آفرینش جهان، توفان های بزرگ، آغاز فرمانروایی و یا پادشاهی یک امپراتور و یا یک شاه در یک کشور، بازهای المپیک، رویدادهای مهم یک شاه و یا یک ملت در فتوحات بدست آمده.
«گاه شماری ها و گاهنامه ها» در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حرکت دورانی زمین به دور محور خود، یا حرکت وضعی زمین، که موجب پیدایش شب و روز است و به صورت حرکت ظاهری شبانه روزی خورشید، طلوع و غروب خورشید، جلوه گر می شود و مبنای تعریف «شب» و «روز» است.
2- حرکت ماه به دور زمین، که مبنای تعریف انواع «ماه قمری» یا «ماه مهمی» است.
3- حرکت زمین به دور خورشید که به صورت حرکت ظاهری سالانه خورشید جلوه گر می شود و مبنای تعریف «سال خورشیدی» و همچنین «ماه برجی» است. هرگاه «شمار» چه بر پا یه محاسبات «نجومی» باشد و چه بر پایه محاسبات «عددی قراردادی» ، به تدوین یک دفتر یا تنظیم یک جدول، با هر حجم، منجر می گردد که در آن گذشت زمان به صورت تعیین روز و ماه و سال جلوه گر می شود. این دفتر یا جدول، «گاهنامه» یا «تقویم» است. در کتاب فوق سعی بر این داریم تا به دورازموارد کلیشه ای گرافیک کهن بر مبنای چیدمان مربع شکل تقویم ها و جدا کردن تصویر از کادر چیدمان تقویمی، تلفیقی دا شته با شیم از تصاویر اجرایی و متون نوشتاری به گونه ای که ایام درج شده بر روی تقویم از متن تصویری جدا نبوده بلکه خود ساختاری از متن تصویر باشد. دانشجویان سعی و تلاش خود را تا مرحله اجرای کنونی انجام داده اند، ولی باید این را هم در نظر داشته باشیم که فعالیت در این زمینه نبود اطلاعات منطقی بسیار سخت و دشوار است.

پوسترها
پوستر یک اثر چاپ و تکثیر شده از یک موضوع، درباره یک رویداد یا واقعه خاص جهت اطلاع رسانی به قشر گسترده ای از مخاطبین جامعه، ارایه می شود. «پوستر» گونه ای دیگر از زیر مجموعه های هنر گرافیک است با سابقه بسیار قدیمی در تخته اعلان، آگهی دستی، برگه نمایش، با سمه چوبی و جز اینها، ولی از زمان ابداع لیتو گرافی رنگی با ویژگی های جدید (بطور مثال طرح ساده و رنگ بندی تند) مطرح شده است. اگر چه نخستین پوستر انگلیسی در سال 1871 میلادی توسط «فدریک واکر» به روش حکاکی روی چوب تهیه شد. ولی «ژول شره» فرانسوی را باید «پدرهنر پوستر» دانست. سپس «تولوز – لوترک» اهل فرانسه (1864- 1901 م) تحت تاثیر «ژول شره» و با بهره گیری از با سمه های ژاپنی عرصه تازه ای را در برابر هنر پوستر گشود. «تولوز لو ترک» طراح پوستر، با سمه ساز و چاپگر اهل فرانسه، اگر چه وی فقط «سی و دو پوستر» و تعداد کمی آگهی، کتاب و جلد صفحه موسیقی و. . . . طراحی کرد اما نقش مهمی در شکل گیری و تحول طراحی پوستر مدرن داشت. در سال 1891 میلادی اولین پوستر خیره کننده خود را برای مجله langaulue در «مولن روژ» طراحی کرد که بلا فاصله موجب شهرت او شد. پیشگا ما ن این هنر در کوشش های خود برای تلفیق مقاصد هنری و تبلیغی به ضرورت طراحی ساده و قوی پی بردند. در پیش تر از خلق پوستر توسط این هنرمندان، آگاهی دادن خبر توسط تخته ها یی به ابعاد 75×60 و فقط به صورت نوشتاری و قابلیت تک رنگ و یا دو رنگ امکان پذیر بود. حالتی گردن آویز داشت که به مثال پیراهن داخل سر می رفت. قسمتی درجلوی سینه او قرار می گرفت و قسمت دیگر آن به پشت گمرآویخته می شد. در شهر مشغول به قدم زدن می شدند و مردم آن را مطالعه می کردند. پس از جنگ جهانی دوم، هنر پوستر در مراکز تحول اولیه اش (فرانسه- انگلستان – روسیه و آلمان) محدود نماند. به خصوص، لهستان، کوبا، ژاپن و بسیاری از کشورهای «جهان سوم» در این عرصه درخشیده. در ایران نیز از دهه 1960 میلادی، هنر پوستر با آثار «مرحوم مرتضی ممیز» و چند تن از استادان و طراحان گرافیک وارد مرحله تحول جدی خود شد. گر چه هنوز نمی توان از مکتب پوستر ایرانی نمونه های ارزشمندی از هنر خود را ارایه داده اند. برای پوستر نمی توان ابعادی قراردادی منظورکرد ولی جهت نصب بر روی تا بلوهای اعلانات غالبا ابعاد استاندارد 70×50 و یا 100×70 را رقم می زنند. به همین خاطر پوسترها در همه جای دنیا به صورت عمودی تعریف شده است، طراحی بردهای درون شهری جهت نصب پوسترتابع این ابعاد استاندارد است یعنی نسبت چند 50 سانت به طول و چند 70 سانت به عرض. ولی در خصوص پوسترهای فانتازیست این ابعاد بصورت آزاد عمل می شود که امروزه بسیار شاهد آن هستیم. پوستر از جمله متدا ول ترین نوع ساختار گرافیکی است که معمولا از دو عامل مهم «پیام» و «تصویر» تشکیل شده است. عملکرد پوستر ارتباط برقرار کردن میان افراد جامعه با موضوع تبلیغ می با شد. در بیشترمواقع حامل پیام و آگاهی دادن یک خبر و اطلاع، بصورتی که بیانگر رویداد در گذشته و یا زمان حال و یا نوید از خبری در آینده باشد.

«پوسترها» به گونه های مختلف تقسیم می شود:
1- پوستربا عناوین «شناختی» : (مثل پوسترهای بازیکنان فوتبال، معرفی شهرهای دیدنی و... )
2- پوستر با مطالب و عناوین «خبری» : (بطورمثال پوستربا عناوین جشنواره ها و سمینارها و... )
3- پوستر با عناوین «آموزشی و تربیتی» : (مثلا نمایشگاه لوازم آموزشی و کمک آموزشی – پوستر بهداشت و سلامتی)
4-پوستر با عنوان «فرا خوان و یا دعوت به بازدید» : (مثل فراخوان و یا دعوت به سمینار – فعالیت هنری و... )
5- پوستر جهت «اطلاع رسانی» : (کمک به مردم محروم و زلزله زده بم – عناوین سیاسی – فرهنگی و... ) .
6- پوستر با موضوع «اقتصاد و تجارت» : (پوستربرای فعا لیت های تجاری مثل عطرها – پوشاک – فروش فوق العاده محصولات یک موسسه – تبلیغ ساعت های... ) .
با توجه به موارد استفاده از پوستر، گروه سنی و طبقات اجتماعی بیننده، نوع رنگ، فونت نوشتاری، ایجاد فضا و حتی قطع و اندازه پوسترنیز انتخاب می شود.

عناصر مهم در طرح یک پوستر:
الف) توازن: ایجاد ارتباط بصری بین عناصر تشکیل دهنده پوستر که به دو صورت می باشد.
1- توازن سند یا توازن متقارن: که بیشتر بومی و سنتی و به صورت آرامش دهنده می باشد.
2- توازن غیر سنتی و یا غیر متقارن: در این شیوه از کار تحرک و سر زندگی از ویژگی های این بخش میباشد.
ب) – وحدت: تمام قسمت های پیام رسان باید نوعی یگانگی را نشان دهد، برای رسیدن به وحدت باید به موارد زیر توجه کرد و آن را به کار گرفت.
1- تداخل بخش های پیام رسان در یکدیگر برای آسان کردن و سیال نمودن یک بخش در بخش دیگر.
2- استفاده از زمینه پشت کار.
3- استفاده از زمینه به عنوان یک محدوده یک دست یا فضای خالی (زیر ساخت جهت نشست بهتر کار) .
ج) – حرکت: شکل دادن به اجزاء متشکله باید به گونه ای باشد که بی اختیار نگاه بیننده از یک سو به سوی دیگر همانطور که مورد نظر طراح بوده جذب شود.

موارد زیر در ایجاد حرکت نقش اساسی دارند:
1- بکار بردن خطوط جهت دار که چشم را هدایت کند.
2- اضافه کردن تصویری که حرکت را تداعی کند.
3- گروه بندی عناصر موجود در کار.
د) – تا کید: اختصاص درجات متغیر از اهمیت نسبت به عوامل متعدد تشکیل دهنده پوستر را تأکید می گویند.
این کیفیت از عوامل زیر بدست می آید:
1- استفاده از اشکال زیر ساختی متنا قض در پشت تصویر یا قرار گیری حروف در زیر کار.
2- استفاده از فضای باز به مقدار زیاد.
3- استفاده از اندازه و رنگ های متضاد در ایجاد فونت.
4- ترکیب و ایجاد یک عنصر بزرگ تر در تصویر.
5- تغییر در ایجاد فونت به گونه ای که بتواند در بطن پوستر تاکید و توجه بیشتری را تداعی کند.
6- جاذبه مخصوص یا یک احساس یا بیان یک عقیده در جهت جذب بیننده و هدایت و حرکت او.

ویژگی های پوستر
1- توجه بیننده را به خود جلب کند و وی را به پیگیری و خواندن آن ترغیب کند.
2- به شیوه ای منطقی دارای نظم با شد.
3- مخاطب را در برابر خود متوقف کند (حداقل زمان برای نظاره 15 ثانیه را بتواند در دید مخاطب ایجاد کند) .
4- به خوبی مخاطب خود را بشناسد
5- بتواند با مخاطب خود ارتباطی بی واسطه برقرار کند و معما گونه و گنگ نباشد.
6- خوانا بودن مطالب و حروف را دارا با شد.
7- آمیزش جذابی از حروف و تصاویر را به نما یش بگذارد.
8- به خوبی عناصر اصلی طراحی را به خدمت بگیرد.
9- بتواند به نحو احسن مفهوم اصلی پیام را به مخاطبین خاص خود منتقل کند.
10- علاوه بر دید بصری، تفکر مفهومی را نیز در بیننده القا کند.
به هر شکل پوسترها باید به گونه ای با شند که بتوانند در انتقال پیام تا ثیر گذار با شند. در شروع کار پوستر قبل از هر کا ری با ید فکر و تجسم دقیقی از آنچه می خواهید بر روی کاغذ به صورت طرح اولیه منعکس کنید، دا شته با شید. اطلاعات مهم و کلیدی را انتخاب کرده و به نسبت اولویت آنها را طبقه بندی کنید. فضا ها ی رنگی را به تنا سب موضوع در کنار یک کاغذ یا ددا شت نموده و سپس چیدمان های تصویری که از قبل در ذهن شما انتخاب شده است و یا می خواهید طراحی کنید، در کادر پوستر خود چیدمان کنید. نقطه کانونی و یا نقاط طلایی که می تواند بیشتر مخاطبان را جذب پوستر اجرایی شما نماید را در نظر بگیرید. شیوه نو شتا ری، انتخاب فونت و یا طراحی و اجرای فونت، تا کیدها، اشارات و غیره ... را در طراحی اولیه پوستر خود نشان دهد. پس از اتود اولیه، شروع به اجرای طرح و اتودهای ثا نویه نموده تا عملکرد خود را در ایجاد فضا های مناسب دیگر و یقین حاصل نمودن از استحکام کار، محک بزنید. حا ل پس از به وجود آوردن چند طرح محکم و مطالعه شده، می توانید برای اجرای کار، قدم اولیه را برد ا رید. اکنون ایده اصلی پوستر شما با عناصر ترکیب یا فته ای چون: اولویت های نوشتاری، تصویری، فونت ها و اشارات و غیره با هم هما هنگ هستند.
علاوه بر موارد ذکر شده موارد ذکر شده موارد مهم دیگری چون: شنا خت ظرفیت های بصری گونا گون چون خط، حجم، تعادل، توازن، تقارن و غیره...، اهمیت خود را دارا می با شد. شناخت هارمونی رنگ ها و متناسب ساختن آن با موضوع پوستر و یا محیط تاثیر گذار بر آن، دارای اهمیت ویژه ای می با شد. یا می توان گفت شنا خت منطقی خاصیت رنگ ها و تاثیر روانی آن بر دید بصری مخاطب بسیار موثر در جذب دید بیننده خواهد بود. در آخر بايد بر اين موضوع تأكيد كرد كه چيدمان فا صله حروف اصلي، نسبت به لبه هاي كار در سه سمت: چپ، را ست و بالا با فاصله 5/2 سا نتيمتر و در قسمت پا يين كادر پوستر 3 سا نتيمتر مي با شد. پوسترها با هر عنوا ني كه باشند با يد حس و عواطف هنرمند را در خود جاي دهند و هنرمند متعهد به دور از موضوعات رايج در بازار و كليشه اي، بايد خلاق و نوآور با شد و هميشه آماده ارايه موضوعات جديد با تكنيك هاي نو، براي مخاطبين خاص خود با شند. لذا هنري جاي تفكر و تامل دارد كه بتواند با جامعه اطراف خود برخوردي تازه و ارتباطي سازنده داشته باشد. سعي و تلاش يك هنرمند بايد براساس استانداردها و ساختارهاي تعريف شده، ولي با معيار و اسلوب جديد باشد.

 

هر روز صدها لوگو با صدهاي لوگوي ديگر در رقابتند تا جلب توجه كنند. لوگويي شامل اين بحث است كه جلب توجه كند. و آن مستلزم داشتن شخصيتي منحصر به فرد است كه مردم نه تنها به آن توجه خواهند كرد بلكه آنرا به ياد مي آورند. در اين بخش ما تكنيكهاي متداول و لوگوهاي طراحي شده اي كه هرگز كهنه نخواهند شد را مد نظر قرار خواهيم داد.  زيرا آنها واجد شرايط نامحدودي از تنوع و تصاوير هستند . طراحي كه در گزينه آثارش يك عالمه لوگو دارد موهبت عظيمي براي اوست . اين موارد بسياري را در مورد طراح بازگو مي كند. مي گويد كه چگونه به صورت بصري و مفهومي تفكر كنيم تا بتوانيم با ارتباطات پيچيده درگير نشويم. و آنرا در ساده ترين و تأثيرگذارترين فرم تركيب كنيم.

طراحي يك لوگو

استفاده خالقانه از تايپوگرافي به موازات عامل بصري ساده مفهوم همبستگي تصوير و حروف كليد حل بيشترين چالشهاي طراحي يك لوگوست .تجربه، تجربه، تجربه ،شما از كامپيوتر استفاده مي كنيد. نه كپي برداري و يا ترسيم دستي از روي نمونه حروف چاپي، همچنين با تمام امكانات تركيب بندي شكلهاي حروف كار كنيد . مغرور نباشيد با فونتهايتان خواستار تجربه بيشتري باشيد . شما نمي توانيد هر فونتي را بخريد . مي توانيد ببينيد كه ظاهر لوگوي شما شبيه بالغ بر 8000 شكل حروف از حداقل 8 فروشنده فونت خواهد شد. به سايت Eyewire.com وارد شويد. به بخش Type سپس براي پيوستن بر روي آن كليك كنيد. براي ورود به قسمت Type viewer شما مي توانيد نوعي حروف انتخاب كنيد و اسم شركتتان را تايپ كنيد و مي بينيد كه هر فونتي كه شما انتخاب مي كنيد اجرا مي شود.


فايلهاي متفاوت براي استفاده هاي متنوع

براي بيشتر لوگوها شما مستلزم داشتن فايلهاي متعددي هستيد كه براي مقاصد متعدد استفاده مي شود. براي مثال: شما ممكن است يك سايه ظريف در لوگو كه كاري ارزشمند است زماني در مجله اي با كيفيت بالا استفاده كنيد. شما ممكن است لوگويي چهار رنگ در يك بروشور چهار رنگ داشته باشيد و نسخه هايي با فرمت Gif با احتساب همان رنگ ها براي صفحات وب در نسخه هاي سياه و سفيد بدون آن سايه ظريف براي آگهي روزنامه اي و برگه هاي تبليغاتي كه با فتوكپي تكثير و يا فكس مي شوند نياز داريد. تا زمانيكه مطمئن نشويد كه ويژگي يك طرح در تمام رسانه ها جوابگو نيست دلخوش نباشيد.

لوگوهاي تمام نوشتاري

بسياري از اين لوگوها چيزي بيشتر از نوشتار نيستند اما قطعاً وجود يك لوگوي تمام نوشتاري به اين معنا نيست كه اين انتخابي خالقانه نيست و همه فاقد تركيبي ماهرانه است. يك لوگوي تمام نوشتاري با ظاهري كلاسيك همبسته، مستحكم و قابل اعتماد براي شركت با وجاهتي استفاده مي شود. به لوگو تايپهاي شركت Macintosh.IBM و Pond فكر كنيد.

اگر شما چيز ديگري به جز حروف استفاده نمي كنيد بهتر است مطمئن شويد از لوگوي ارزشمندي استفاده مي كنيد. فواصل حروف را كنترل كنيد. فواصل خطها، فواصل كلمات، جايگذاري تيره ها، گيومه هاي و غيره.

اگر شما قصد داريد لوگويتان تمام نوشتاري باشد بايد از انتخاب حروف براي آن آگاه باشيد. بكاويد به عنوان يك مسئوليت اخلاقي از هر فونتي كه بر روي كامپيوتر شما نصب گرديده است استفاده نكنيد. مخصوصاً مواظب باشيد از نوع حروف هلوتيكا و Arial نيز همان حروف Helvetica است به نامي ديگر) استفاده نكنيد. Helvetica رايج ترين حروف چاپي در دهه 1960 و 1970 در جهان بود و هر چيزي كه شما با آن به وجود مي آوريد و بطور اتوماتيك ظاهيري مربوط به آن دهه تداعي مي كند. آيا شما مي خواهيد هويت بصري مشابه هزاران شركت و سازمان باقيمانده از دهه هاي 1970 داشته باشيد؟

تلفيق شكلهاي متفاوت حروف

اغلب اوقات شما مي خواهيد در لوگوهاي نوشتاري از دو نوع حروف متفاوت استفاده كنيد و يا آگاهي براي طراحي نام تجاري شركتي دو نوع حروف متمايز انتخاب مي كنيد . شايد حروفي كوچك را براي اسم شركتي عظيم بكار بريد كه با مضمون ناهماهنگ باشد. براي مثال به شما گفته ميشود از يك نوع حروف با خطوط بسيار نازك براي اسم شركت استفاده كنيد و شما ملزم به درج كلماتي مانند بين المللي، به ثبت رسيده ، مجتمع و شعاري با اين مضمون بخاطر انجام مي دهيم در اندازه بسيار كوچك باشيد. خطوط نازكي كه براي اسم شركت به طور واضح چاپ مي شوند قسمتي از آن بهنگام كوچك كردن دچار افت مي شود. پس شما نيازمند نوعي حروف هستيد كه بتواند در اندازه كوچك خود را از اين مهلكه نجات دهيد و اين اسا استفاده از دو يا بيشتر نوع حروف متفاوت است.كنتراست شما نمي توانيد از دو نوع حروف گه همه چيزشان مشترك است استفاده كنيد. چنانچه آنها اعضايي مشابه از يك خانواده باشند (شبيه تركيب حروف بسيار كم وزن با حروف بسيار سنگين ) آن وقت دو صورت متفاوت از آنها را انتخاب كنيد.

اگر شما دو نوع حروف را تر كيب كنيد، مي توانيد بگوييد در كنار هم مساعد نيستند ولي نمي توانيد برروي اين نكته اصرار ورزيد كه در مابين دو فونت ساختارهايي را بيابيد كه مشابه باشند.چون اين مشابهت ها موجب ناسازگاري است.

دستكاري شكل حروف

اغلب لوگوها همراه پيچاندن فرمي حرفي از حالت عادي خارج خارج مي شوند و اين مي تواند با افزايش يا كاهش بسيار ساده اي بر روي حروف انجام گيرد و يار توام با تكنيكي از تصوير سازي باشد.

تاثير متقابل فرمهاي حروفي با ديگر عناصر ، مانند بسياري از ديگر كاربردها، موجب جذابيت بصري مي شود و طراحي يا تايپوگرافي را منحصر بفرد مي كند.

ضميمه كردن عناصر

بسياري از لوگوها داراي سمبلهاي الصاقي به حروف هستند.اگر شما استطاعت مالي بيش از حد براي تبليغ لوگوي خود را داريد اين لوگو مي تواند به تنهايي دوام بياورد شبيه آرم Nike يا Merrill Lynch ، هر كدام را كه مي شناسيد و اين گفته ما اشاره به آنهاست. اما ميليونها دلار و سالهاي متمادي صرف اين كار شده است . بيشترين سمبلها به جاي اينكه خود اتكا باشد با طراحيهاي حروفشان ماندگار خواهند شد.

همه متفق القول مي گوييم سمبل هاي لوگو نوعي فرم ساده با خطوطي واضحند كه بخوبي در ساير رسانه ها جوابگو خواهند بود. اگر شما از ميان كتابهاي سالانه طراحي لوگو جستجو كنيد سمبل هاي اغلب شكل هايي ابتدايي بهمراه لوگو تايپ هستند . آنها علائمي ساده اند. اغلب يكسان، معمولي و روزمره كه با نوعي حروف ويژه تركيب شده و كمپوزيسيوني منحصر به فرد از اسم شركت را ارائه مي دهد. اين راه حل تركيب سمبل و حروف و اسم است. به طور محتمل صدها لوگو وجود دارند كه از دايره بسان يك سمبل به شيوه هاي متعددي استفاده كرده اند. اما نه در مسير منحصر به فردي كه شما از آن استفاده خواهيد كرد.

در وضع مطول و آرماني شما مي خواهيد سمبل همراه با طراحي حروف وابسته به نظر برسد. اغلب شما خواهيد ديد كه دو قسمت تركيب شده بسيار از هم منفك اند و تا اندازه اي پيوستگي شان مبهم و نا آشكار است. بخاطر بسپاريد كه وظيفه قانون تجمع، بين فضاي عناصر يك ارتباط بوجود مي آورد. اگر عناصر بسيار بهم نزديك باشند آنها با هم مرتبطند و اگر از هم دورباشند ارتباطي با هم ندارند.

ضميمه كردن كليپ آرت

يك عالمه كليپ آرت ارزشمند وجود دارد. بطور كلي مي توانيد مقدار متنابهي تصاوير از عكسهاي فونتي بدست آوردي؛ كه نه فقط براي استفاده در لوگو فوق العاده اند بلكه درست انتخاب كردن آنها از خلال مجموعه؛ مي تواند ايده هاي خوبي را به شما انتقال دهد.

ضميمه كردن تصويرسازي

آيا شما تصوير ساز باهوشي هستيد؟ يا استطاعات استخدام يك تصوير ساز را داريد كه براي تكميل لوگو به شما كمك كند تا بعداً شما محقانه بتوانيد بدلخواه مسير تفكراتتان را منحصر به فرد كنيد؟ در غير اينصورت اجازه ندهيد فقدان يك تصوير ساز حرفه اي كار شما را متوقف كند در مقايسه با يك كار حك و اصلاح شده حرفه اي، يك تصوير سازي ساده مي تواند بيشترسحر و افسون كند. در حقيقت اغلب تصويرسازان براي حصول ظاهري حك و اصلاح شده در تلاشند. شمار وسيعي از تصويرسازيها هستند كه در لوگو ها بكار مي روند، فقط نگهداري آنها را بخاطر بسپاريد و اينكه هر تصوير سازي بايد در تك رنگ (سياه و سفيد) بخوبي قابل اجرا باشد.

در اطراف جستجو كنيد

لوگو ها همه جا هستند، چنانچه گويي همه جا. ما قول مي دهيم كه شما در هر اطاقي چشمانتان را باز كنيد تعدادي از لوگوهاي متفاوتي را ببنيد كه شما بيشتر آنها را مي شناسيد و شما آنها را طراحي مي كنيد.

تجربه طراحان

لوگوها را جمع آوري كنيد . آنها را از روزنامه ها ببريد. كتابهاي تلفن – بروشور – لفاف هاي نان – برچسب ها – جعبه ها و از صفحات وب سايت پرينت بگيريد (تهيه كنيد) و غيره. يكي از خوبها و يكي از بدها را انتخاب كنيد. پشت آن توليد يا خدمات را يادداشت كنيد. لوگوهايي كه داراي ظاهري مشتركند جدا كنيد. حتي اگر توانايي بيان دقيق وجه مشترك آنها را نداشته باشيد. زماني اين را خواهيد فهميد كه يك عالمه لوگوهاي گردآوري شده جلو خود داريد. آنها را در قالب كلمات بيان كنيد و ويژگي هاي مشترك آنها را مشخص كنيد. اين شيوه تشخيص لوگوست (اغلب لوگوهاي نوشتاري ) اين حروف اندازه است؟ تصوير كم دارد؟ يك نشانه سنتي يا محافظه كارانه است؟

لوگوهايي كه داراي ظاهر با كيفيتي هستند جدا كنيد. لوگوهاي انواع سايتها كه فقط آنچه شما از آن شركت تشخيص مي دهيد مشخص كنيد. آن لوگو چه چيز قابل تشخيصي دارد؟ ويژگي اين تشخيص، چه وجهي از حرفه آن شركت است؟ آيا داراي شيوه اي متفاوت به نسبت بيشتر لوگوهاي با ويژگي مشترك داراست؟ آيا قدرت و انرژي بالقوه اي در آن وجود دارد؟ آيا از عهده آن كار برمي آيد؟ Times, Arial يا Planto و يا Boon Antigr . لوگوهايي كه پيشنهاد مي كنيد بد باشند جدا كنيد. دقيقاً كدام ويژگي موجب بدي آنهاست ؟ آيا نوع حروف و يا تركيبي از آنها؟ فواصل حروف؟ اندازه حروف؟ و يا نشانه؟ ارتباط مابين حروف و نشانه ها؟ اجراي تصوير يا دست نوشته؟ براي خواندن خيلي شلوغ است يا صفحه تخت؟

شما مي توانيد آنچه كه موجب نابساماني لوگوست با كلمات بيان كنيد . مشابهت هايي كه در كارهايتان از ظاهر اين لوگوها بوجود آوريد. تعيين كنيد كه در خلاقيت هايتان كمتر از آن مشابهت ها استفاده كنيد. سايت ها يي از لوگوهايي كه شما جمع آوري كرده ايد پيدا كرده، آيا لوگوي سايت متفاوت از آنچه هست كه شما از آن پرينت تهيه كرده ايد. اگر شما بر روي بسته بندي لوگويي را يافتيد چنانچه توانستيد لوگوي سياه و سفيد آن را نيز مثلاً در دفترچه تلفن و يا در كتابي بيابيد چقدر از آن متفاوت است طراح براي خلق لوگو . چه چهار رنگ چه تك رنگ چه تمهيداتي انديشيده است؟ پوشه اي از موضوع لوگو تهيه كنيد و كتابي از لوگوها برگزيده بخريد قبل از اينكه خودتان طراحي كنيد.

كارت ويزيت، سربرگ، پاكت

يكي از اولين چيزهايي كه هر حرفه لازم دارم كارت ويزيت است بعد سرنامه و پاكتي كه به آن همخوانباشد. بهتر است همه اينها همزمان طراحي شوند. چون شما مي خواهيد آنها در يك مجموعه باشند. اگر شما ابتدا كارت ويزيت را طراحي كنيد و طرح سرنامه را به ماهي ديگر موكول كنيد خود را دچار مخمصه كرده اي. چون نوع طراحي سرنامه با وقفه به جود آمده نمي تواند سفارش دهنده را محسور كند. حتي اگر شما استطاعت آنرا نداريد كه همه را با هم چاپ كنيد حداقل همه آنها را همزمان طراحي كنيد.

كارت ويزيت

اندازه استاندارد كارت ويزيت  اينچ است. خودداري از اين عمل موجب مي شود كه كارت ويزيت بزرگتر باشد. موقعي كه شخصي كارتي بزرگ و ناهماهنگ با كيف هاي نگهدارنده كارت ويزيت دارد كناره هاي كارت مچاله شده و ظاهر كارت رنگ و رو رفته خواهد شد كه ناآگاهانه بر روي تصوير شركت يا اسم آنها انعكاساتي بوجود مي آيد به جاي سعي و تلاش براي خلق در اندازه بزرگتر سعي كنيد خلاقيت خود را در زمينه هاي ديگر بكار گيريد.

اگر شما به كارتي بزرگتر نياز داريد با دو لبي آن در اندازه  اينچ تجربه كنيد . اين لت ممكن است رو به بالا و يا كنار باز شود و يا هر دو طرف. شما مي توانيد خلاق باشيد بگونه اي كه عدم خلاقيت شما موجب نشود كه شخص ترغيب به پرتاب يا دو انداختن كارت شما شود.

با هزاران فونتي كه بر روي  كامپيوتر شما نصب است، جاي هيچ توجيه پذيري براي كاري ملال آور و خسته كننده نيست.

سربرگ و پاكت

بخاطر بسپاريد، پاكت و سرنامه مي بايست لي آوت پايه يكساني نظير كارت ويزيت تان داشته باشد. اين تمهيداتي حرفه اي با انتخاب ظاهر يكساني است. اگر امروز شما كارت ويزيتي به شخص بدهيد و هفته آينده نامه اي براي او ارسال كنيد. شما تصوير كارت ويزيت خود را تقويت و ماندگار كرده ايد. هنگاميكه سرنامه اي در يك پاكت توأم با كارتي ارسال مي شود اين سه موضوع وحدت پذير از سطح حرفه و خدمات شما را مي رساند. براي خلق تجسم يا حضوري وجدت پذير، بعضي اوقات تغييراتي جزئي در لي آوت، بر روي يكي از آثار مي تواند با شكلي متفاوت منطبق با آنها باشد به عبارت ديگر كارت ويزيت را طراحي نكنيد و از آن پرينت نگيريد تا زماني كه مطمئن شده ايد كه با آرايش پايه يكساني با آثار هم خانواده كار خواهد شد.

بروشورها

شكل گيري بروشور مي تواند شامل سلسله اي از اندازه ها، صفحات و اشكال باشد. بيشترين بروشورها بر پايه اندازه اي استاندارد هستند، نيز دقيقاً هماهنگ يا متناسب با نگهدارنده هاي بايگاني مي باشند يا با مقتضيات پاكت نامه هماهنگ مي شوند.

ما بروشورها را در بخشي مشابه خبرنامه ها به حساب مي آوريم. زيرا چالشهاي اساسي آنها مشابه اند. مقدار متن بدينسان تمام اطلاعات و رهنمودها كه براي خبرنامه ها بكار گرفته مي شدند براي بروشور نيز بكار مي رود.

به چهار اصل فكر كنيد (تضاد – تكرار – تراز – تجمع)

در اطراف جستجو كنيد.

آرشيو جديدي براي بروشور و خبرنامه مهيا كنيد. چيزي ارزشمند تر از آن نيست كه ببينيد چگونه ديگر طراحان ، مشكلات ناشي از تركيب متن زياد با عناصر گرافيكي را حل مي كنند.


 

اوراق اداری
به مجموعه سربرگ ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود . در کنار آنها ، مواردی همچون کاغـذ یادداشت ، فلش کارت ، کارت های اعتباری و پرسنلی ، لیبل وسایـل و... می توانند جایگاه داشته باشند .

سربرگ : برگه ای است که به طور معمول در قطعA4 (7/29×21سانتیمتر) ارائه می شود و برای انجام امور نامه نگاری ادارات و مؤسسات یا اشخاص حقیقی مورد استفاده قرار می گیرد . مواردی که امکان حضور در سربرگ را دارند ، عبارتند از : نشانه و عنوان ، نشانی ، عناوینی مانند «تاریخ ، شماره ، پیوست» که با توجه به فابل های آماده برای نامه نگاری های اداری ، برروی سربرگ چاپ نمی شوند وتنها فضای لازم برای چاپ آنها توسط چاپگرهای رومیزی در سربرگ پیش بینی می شود . همچنین عناصر بصری تزئینی دیگر. به طور معمول محل قرارگیری آرم و عنوان در بالای سربـرگ پیش بینی می شود ، این مورد به ویژه در سربرگ های ادارات دولتی به عنوان یک اصل رعـایت می شود . اگرچه در سایر موارد طراح می تواند با توجه به روحیه ومحدوده ی فعالیت سفارش دهنده ، مکان مناسب برای قرار گرفتن آرم و عنوان را تعیین کند .


طرح جلد کتاب

جلد پوششی است که برای تبلیغ و محافظت از محصول فرهنگی تجاری تولید می شود.

طرح جلد می تواند برای نشریه یا کتاب و یا حتی بروشوروکاتالوگ طراحی شود.ولی در این بخش از بحث، منظور از طرح جلد ، جلد کتاب است. جلد کتاب دارای سه بخش اصلی است: روی جلد، عطف وپشت جلد که امکان دارد بخش های لب برگردان، رول باند و قاب جلد* نیز به آن اضافه شود. البته قاب جلد بیشتر برای کتب نفیس (مانند دیوان اشعار)و یا مجموعه های چند جلدی که الزامی است با یکدیگر ارائه شوند،تهیه می گردد. پر اهمیت ترین بخش در طراحی جلد به طور مشخص روی جلد است. در این بخش عنوان کتاب ، عنوان نویسنده یا نویسندگان و مترجم ویا مترجمان و بطور معمول تصویر تزئینی ـ مفهومی آورده می شود. عنوان کتاب معمولاً در نیمه بالای روی جلد قید می شود.

ویترین کتابفروشی ـ ها)کتاب های زیر را نپوشانند. عنوان نویسنده بسته به اهمیت عنوان کتاب ،شهرت نویسنده و جنبه ها و اصول زیبا شناسی ،نزدیک عنوان کتاب (پایین یا بالای آن)و یا در پائین کتاب و با فاصله از عنوان کتاب آورده می شود. اندازه ی قلم نوشتار در طرح روی جلد تابع قانون مشخصی نیست اما آنچه بدیهی است اندازه عنوان کتاب با اختلاف قابل توجهی از دیگر نوشته ها بزرگ تر و یا بصورتی مناسب دارای دید لازم باشد. (استفاده از رنگ های ویژه ، محل قرار گیری و...) درعطف کتاب ، با توجه به فضای در اختیار (تعداد صفحات و به پیروی از آن پهنای عطف) عنوان کتاب، نام نویسنده و عنوان و نشانه قید می شود. در قسمت پشت جلد نیز آرم و عنوان ناشر ،قیمت کتاب ، توضیحات احتمالی درباره کتاب ،مؤلف و ... قید می شود . (پشت جلد در عین حال ممکن است فاقد یک یا تمامی عوامل ذکر شده باشد ) معمولا بنگاهای انتشاراتی بزرگ و مطرح برای جلد کتاب خاص  خویش یک یونیفورم* مشخص تعیین و سپس بر اساس آن هر کتاب را طراحی می کنند. ابعاد کتاب (رقعی،خشتی ،رحلی و...) را سفارش دهنده مشخص می کند ، (اگر چه مسلما ناشر بر اساس موضوع و مخاطب و البته مسائل فنّی و اقتصادی این ابعاد را تعیین می کند ) همچنین میزان پهنای کتاب (عطف)و تعیین این اندازه بر اساس تعداد صفحات  انجام می گیرد : برای هر 100 صفحه، در صورتی که کاغذ کتاب 70 گرمی ایرانی باشد ، حدود 6 میلی متر و در صورتی که کاغذ تحریر 70 گرمی خارجی باشد، حدود 5/4 میلی متر در اختیار خواهیم داشت. طراحی جلداز جمله گونه های گرافیک است که بدلیل بستر کار (زمینه های فرهنگی ) و مدت زمان درگیری بالای محصول و مخاطب ، امکان بروز خلاقیت های گرافیکی و توقع کشف و دریافت این خلاقیت ها از سوی مخاطب ،موجود است      

استفاده از تایپوگرافی* نیز می تواند جایگاه ویژه ای در نحوه ارائه عنوان در جلد کتاب داشته باشد . البته این شیوه بیشتر برای عناوین کوتاهی که برای مخاطب دارای پیشینه ی ذهنی هستند مناسب است .  علاوه بر این ،شیوه ی تایپو گرافی در کتب ویژه ی کودکان توصیه نمی شود . نحوه چیدمان عناصر بصری نیز ترجیحاً به گونه ای خواهد که به سمت داخل کتاب حرمت داشته باشد ،خواننده را به باز کردن آن ترغیب کند.(همچون دیگر موارد چیدمان در صفحه آرائی )تقسیم بندی فضای عطف می تواند به جذابیت طرح جلد بیفزاید ولی به دلیل محدودیت های تکنیکی (بویژه در ایران) در صورتی که زمینه عطف را با نونار های رنگی از روی جلد متمایز میکنید، بهتر است این نوار بر روی جلد و بخش پشت جلد امتداد داشته باشد ، زیرا همانگونه که اشاره شد در صورتی که نوار مورد نظر دقیقاً در قسمت عطف قرار داشته باشد، در هنگام صحافی امکان آنکه خط تا ،دقیقاً در محل مورد نظرقرار نگیرد وجود دارد و این امر سبب می شود خطی از رنگ نوار بر روی جلد قرارگیرد و یا بخشی از رنگ جلد به سمت عطف برود که در هر حال سبب لطمه زدن به طرح خواهد شد. در طراحی کتب نفیس و وزین (از نظر موضوع و البته حجم صفحات )امکان طراحی روکش جلد* نیز میسر خواهد بود. روکش جلد ،جلدی است که معمولاً بر روی مقوا و یا کاغذ(گلاسه) ارائه می شود و در بسیاری موارد همان طرح روی جلد بر روی آن منعکس می شود .ابعاد روکش جلد متناسب با جلد خواهد بود . بلندای آن برابر با بلندای جلد و پهنای آن برابر با پهنای جلد در حالت باز شده به اضافه دو لب برگردان به اندازه های دلخواه خواهد بود . (معمولاً این انداره کمتر از 6 سانتی متر نخواهد بود )این لب برگردان ها از محل تا خور به سطح داخلی جلد تا زده می شوند و از این طریق روکش جلد را مستقر می کنند.
 


   

| | ||
گفتگو پیرامون اهمیت لی آوت، تایپوگرافی یا نوشته در طراحی پوستر

رجایی: اگر ممکنه کمی پیرامون لی آوت و چگونگی ارتباطش با تصویر ( image ) در پوستر بگویید.
میرزاعلیخانی: اساساً پوستر و گرافیک یک ترجمه ی تصویری است در واقع کار گرافیک ترجمه هست، ترجمه ی تصویری آنچه باید بگوید و انتقال دهد. همچنین پوستر و گرافیک به تصویرسازی وابسته است ولی منظور از این تصویرسازی جنبه ی تصویرسازی کتاب و چیزهایی از این قبیل نیست. اما همانطور که میدانید پوستر برای رساندن پیام غالباً با نوشته همراه است پس اساس لی آوت در پوستر اینگونه است که تصویر و نوشته به شکلی زیبا به مخاطب ارائه شود.

ر: پس در پوستر از هر تکنیکی استفاد شود نتیجه باید یک تصویر باشد که حاوی پیام طراح است؟
م: بله، حاوی پیام طراح یا سفارش دهنده پوستر. در حقیقت در انتهای ماجرا ما باید به یک تصویر واحدی بنام پوستر برسیم که میتواند تصویرسازی، عکس، نوشته، تایپوگرافی و خیلی چیزهای دیگررا در شامل باشد و نتیجه ی نهایی باید تصویری باشد که در کل پیامی را که طراح مد نظر دارد برساند، یا ممکن است آن پیام، پیام سفارش دهنده ی طراح باشد.
گاهی ممکن است ما بیننده ی پوستر را به انجام کاری دعوت کنیم، مانند فراخوان یک مسابقه، یا تبلیغ نوعی کالای تجاری و گاهی نیز امکان دارد که امتناع از کاری را ارائه دهیم مانند شعارهای فرهنگی یا کم مصرف کردن انرژی.

ر: در طی این مسیر طراح به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟
م: ببینید همواره طراح باید به هدف خود توجه داشته باشد. او باید با در نظر گرفتن سفارش، هدف سفارش یا سفارش دهنده نتیجه را طراحی کرده و اجرا کنیم.

ر: چه چیزی میتواند به یک طراح در بکارگیری فونت و نوشته در طراحی پوستر کمک بکند؟
م: قبل از هر چیز زیاد دیدن و البته خوب دیدن است، دیدن کارهای اساتید. یکی از راهها همانند همه ی هنرها تمرین کردن است. دیدن هم نوعی تمرین کردن است برای آموزش چشم به ترکیب بندی های خوب و سایر مسائل فنی. طراح میتواند با امتحان کردن و جایگذاری فونت در نقاط مختلف و نوع و سایز فونت به این مهم دست پیدا کند. امروزه با وجود کامپیوتر انجام این کار چندان دشوار نیست. طراح با آزمون و خطا کم کم میتواند چشم خود را آموزش بدهد و در بکارگیری لی آوت به تبحر برسد.

ر: معمولا در طراحی نشانه از یک نوع فونت استفاده میشود، این مطلب در مورد پوستر چگونه است؟
م: در طراحی نشانه خیلی مهم است که در انتهای ماجرا به یک مجموعه واحد برسیم و راحتترین کار این است که از یک نوع فونت استفاده شود و در غیر این صورت باید تسلط خوبی بر روی فونت ها داشته باشیم و بتوانیم آنها را به خوبی با یکدیگر هماهنگ کنیم.
در واقع اگر از یک نوع فونت استفاده شود راحتتر به نتیجه میرسیم. در مورد پوستر هم به همین ترتیب است کم بودن تعداد فونت ها بهتر از تنوع زیاد آنها میباشد به این طریق طراح راحتتر میتواند بین نوشته های موجو در کار هماهنگی برقرار کند و این برای بیننده نیز ملموس تر و گیراتر است، و البته عدم وجود این هماهنگی به کار طراح بسیار لطمه میزند.

ر: حالا کدامیک از این عناصر یعنی نوشته ها یا تصاویر میتواند نسبت به دیگری ارجحیت داشته باشد و آیا اصلا این ارجحیت وجود دارد؟
م: اصل ماجرا در پوستر باید مانند شخصیت اول فیلم مطرح شود و فضا و جای بهتر و بیشتری را فراگیرد و یا به نحوی بیشتر مورد توجه قرار گیرد حال این عنصر چه نوشته باشد و چه تصویر به هر حال باید در وهله ی نخست توجه بیننده را جلب کرده و سپس پیام خود را منتقل کند.
استاد کامران کاتوزیان یک اصطلاح جالب در مورد پوستر بکار میبرد که آوردنش خالی از لطف نیست، میگوید «این پوستر یا بروشور یا ... میفروشد یا نمیفروشد.» یعنی بیننده را تحریک میکند به خرید کالا یا انجام فعلی که پوستر یا آن محصول را معرفی کند یا اینکه این کار از عهده ی این طرح با این طراحی خارج است؟

ر: به غیر از پوستر که گفتید در مورد سایر چیزهایی که طراح طراحی میکند چگونه است؟
م: مثلا برای طرح جلد کتاب باید به گونه ای باشد که غیر از ارتباط با محتویات کتاب بیننده ناخواسته کتاب را بردارید و به آن نگاه کند، تا اینجای کار به عهده طراح گرافیست است از اینجا به بعد به محتوای کتاب مربوط میشود که از حیطه ی کاری طراح خارج است. در اینجا نیز چون ما با عناوین کتاب و نویسنده و سایر نوشته های پیام دهنده به بیننده ی کتاب روبرو هستیم طراحی نوشته و جایگذاری آن در روی جلد کتاب بسیار مهم است.

ر: حتی به قول استاد ممیز عطف کتاب نیز بسیار اهمیت دارد زیرا معمولا وقتی کتابها در قفسه چیده شده است ما فقط عطف آنرا میتوانیم ببینیم بنابراین باید عطف کتاب در میان سایر کتب خودنمایی کرده و چشم را جلب کند. این مسئله در مورد کالاهای بازرگانی چطوراست؟
م: در مورد طراحی بسته بندی کالا نیز به همین ترتیت فرد باید جذب بسته بندی شود و آنرا بر دارد حال دیگر بقیه ی امور و مسائل به مواد آن و محتویات و کیفیت کالاها بستگی دارد. حتی طرح آن بسته میتواند به اندازه ای جذاب باشد که مشتری بدون در نظر گرفتن کاربرد آن کالا ابتدا آنرا برداشته و سپس ببنید که آیا آن کالا اصلاً به کارش میآید یا نه، به دردش مییخورد یا نه. در اینجا نیز نوع نوشته باید به سرعت به بیننده اطلاع رسانی کرده و او را از محتویات بسته و محصول باخبر کند نه اینکه مشتری دورتادور بسته را مدام بگردد تا نام محصول یا محتویات آنرا پیدا کند یا اینکه نوع نشانه ی شرکت آن محصول به طریقی طراحی نشده باشد که بینند برای خواندن آن با مشکل مواجه شود که این مسئله البته به نوع مشتری نیز بستگی دارد و این بحث به شناخت مخاطب، جامعه ی مصرف کننده برمیگردد که خود مبحث مفصلی است.
به طور خلاصه میتوان گفت کار طراح گرافیک در این زمینه این است که فرد کار او را بردارد، دست بزند، نگاه کند، جذب شود، توجهش را جلب کند و.... و البته با اطلاع رسانی بجا در روی بسته برای خرید آن کالا تهییج و تحریک شود.


| | ||

 به نقل از انجمن تخصصی تبیان


۱) پیش از آغاز هر پروژه تبلیغاتی تمام مواردی را که تصور می کنید با پروژه شما مرتبط و ضروری است و باید آن ها را انجام دهید، یادداشت و فهرست کنید.
۲) در مورد موضوع سفارش اطلاعات لازم و ضروری کسب کنید. تا زمانی که تمامی اطلاعات ضروری یا حداقل مذکور، اشتباه  است.
۳) اگر برای تبلیغ کالای مورد نظر، اقدام به طراحی تصاویر الزامی است بهتر است تمامی الگوهایی را که به ذهن تان می رسد، بر روی کاغذ منتقل کنید.
۴) سقف بودجه که سفارش دهنده امکان پرداخت آن را دارد برای شما بسیار اهمیت دارد، چرا که به شما امکان می دهد موارد دیگر پروژه را براساس آن مدون و محاسبه کنید.
۵) شناخت ویژگی های کالا یا خدماتی که قرار است برای آن تبلیغ کنید شما را در قرار گرفتن در مسیر درست تبلیغ، بسیار یاری می کند.
۶) تا حد امکان از بکار گیری تصاویری که در سایر آثار چاپی استفاده شده اند پرهیز کنید ولی اگر به دلایلی لازم باشد چنین کاری انجام دهید – از جمله اصرار سفارش دهنده آن هم در صورتی تصویر مورد نظر متعلق به آرشیو خود او باشد – حتما تصویر اصلی را از او تحویل بگیرید و از اسکن کردن تصاویر چاپی خودداری کنید، زیر این امر در چاپ(افست) مجدد تصویر سبب می شود تا تصویر از نظر جهت قرار گرفتن ترام ها دچار افت کیفیت شود.(به این ایراد اصطلاحاً پیچازی می گویند).
۷) زمانی که برای انجام پروژه در اختیار دارید باید کاملا مشخص باشد در حقیقت جدول زمانی تبلیغاتی شما جهت ارائه محصول تبلیغی در جامعه بسیار حائز اهمیت است.


۸) انتخاب تکنیک و شیوه متناسب با موضوع از موارد دیگری است که در امکان موفقیت شما مؤثر است.
۹) اگر مایلید ایده تبلیغاتی شما منحصر به فرد و به اصطلاح(یونیک) باشد، بهتر است ایده های اولیه را با احتیاط کنار گذاشته و به موارد دیگر فکر کنید.
۱۰) راهنمایی سفارش دهنده در تعیین آن چه می خواهد به عهده شماست بنابراین مطمئن شوید که سفارش دهنده می داند چگونه تبلیغی را برای خدمات یا محصولش می خواهد.
۱۱) سفارش دهنده را در جریان پیشرفت مراحل کار قار ردهید.
۱۲) سرعت عمل در تمامی کارها مورد تأیید است اما بازنگری چند بار هر طراحی می تواند در کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت آن مؤثر باشد.
۱۳) به تفاوت بین زیبایی و موفقیت توجه کنید. اثر موفق اثری است که تأثیر لازم را در زمان پیش بینی شده در مخاطبین مورد نظر داشته باشد.
۱۴) توجه به نظرات سفارش دهنده لازم و ضروری است ولی در ادامه این توجه نباید به اعمال سلیقه مشتری تسلیم شوید.
۱۵) اتودهایی که برای ارائه به سفارش دهنده کار می شوند باید تا حد امکان کامل بوده و با نمونه نهایی مورد نظر شما هم خوانی داشته باشد.
۱۶) ترجیحاً از ارائه یک اتود طرح به سفارش دهنده خودداری کنید.
۱۷) در صورتی که معتقدید نمونه ای از کارهای ارائه شده به صاحب کار، نسبت به دیگر اتودها برتری دارد، بطور غیر مستقیم و از طریق برشمردن مزایای آن، سفارش دهنده را نسبت به دیگر اتودها برتری دارد به طور غیر مستقیم و از طریق برشمردن مزایای آن، سفارش دهنده را نسبت به انتخاب آن راغب کنید.
۱۸) به یاد داشته باشید صاحب اصلی اثر خلق شده توسط شما سفارش دهنده آن اثر است بنابراین سلیقه شخصی خود را در اجرای کار به عنوان امضای کار اعمال نکنید.
۱۹) هرگز در برشمردن معایب احتمالی کاری که انجام داده اید پیش قدم نشوید.
۲۰) گاهی اوقات ایده های تبلیغانی خوبی به سرعت در ذهن شکل می گیرند و به همان سرعت نیز از یاد می روند مناسب ترین راه برای حفظ این ایده ها، انتقال بلافاصله آن ها روی کاغذ به صورت کاملاً ابتدایی و همراه کردن این اتود خام با توضیحات نوشتاری است.
۲۱) غالباً حساسیت بیش از حد در رعایت کیفیت، به وجود آورنده وسواسی مخرب است و زمانی در اثر وجود دارد که باید از ایجاد تغییر در آن خودداری کرد. تشخیص دادن ای زمان اهمیت ویژه ای دارد.
۲۲) اگر سفارش دهنده ویژگی مشخصی از تبلیغ کالا یا خدماتش را مورد توجه دارد، شما موظفید جهت موفقیت کارتان(و کار او) و برای نیل به هدف، مورد تأکیدی را در اثرتان جلوه گر کنید.
۲۳) پس از تأیید اتود کار توسط سفارش دهنده اجرای چند نمونه وار یاسیون رنگ و طرح، هم شما و هم سفارش دهنده را در رسیدن به محصولی قوی یاری می کند.
۲۴) نوآوری در غالب موارد سبب جلب توجه مخاطبین می شود. ولی به کار گیری آن در صورتی که حساب شده و هوشمندانه انجام نشود منجر به شکست عملیات تبلیغی شما خواهد شد.
۲۵) ایجاد تغییرات غیر معمول و غیر منتظره در کار، می تواند به جذابیت آن کمک کند. البته این ابتکار نباید عوارض اقتصادی، بصری و ... داشته باشد.
۲۶) ایجاد و حفظ یک هارمونی کلی در اثر، گام دیگری در موفقیت آن است چگونگی خطوط مورد استفاده در آن، نوع قلم نوشتار، رنگ، کادر و ... همگی باید متأثر از موضوع تبلیغ و هماهنگ با یکدیگر باشند.
۲۷) برای انتخاب فونت مناسب، باید مواردی هم چون موضوع کار، مفهوم نوشته، حجم اشغالی توسط نوشتار، محل قرارگیری رنگ مورد نظر برا ی آن و غیره مورد توجه قوار گیرد.
۲۸) رنگ های مورد نظر خود را حتماً با توجه به اطلس های رنگ قابل اطمینان انتخاب کنید. این نکته به ویژه در هنگام اجرای طرح بوسیله نرم افزارهای گرافیکی و دیدن آن از طریق مانیتورهای غیر حرفه ای حائز اهمیت است.
۲۹) هنگام تایپ فارسی در نرم افزارهای گرافیکی، به دلیل تنظیم اولیه این نرم افزارها برای تایپ انگلیسی یا اصطلاحاً لاتین، فواصل بین بعضی حروف بیشتر از حروف دیگر می شود توصیه می کنیم پس از اتمام تایپ مطالب و تبدیل آن ها به تصویر یا مسیر، ایرادات موجود در رابطه با فواصل حروف را از بین ببرید.
۳۰) در هنگام طراحی با نرم افزارع از تبدیل و تغییر مکرر و ساختار فایل خود مگر در موارد کاملا ًضروری خودداری کنید. تبدیل و تغییر مد رنگی، ابعاد، کیفیت فایل و .... سبب کاهش کیفیت طرح نرم افزارهای شما می شود.

۳۱) در اجرای سفارشات، کنترل متن نوشتار از جهت رفع غلط های املایی. به ویژه در سفارشات چاپ ضروری و برعهده شماست. حتی اگر این موارد نادرست از جانب سفارش دهنده صورت گرفته باشد.
۳۲) توجه به فرهنگ بصری و کلامی مخاطبین تبلیغات، سبک کاستن از بسیاری دوباره کاری ها می شود.
۳۳) توصیه می کنیم بیش از شروع اتودهای اولیه برای انجام سفارش تبلیغاتی قراردادی مشخص با سفارش دهنده عقد کنید.
۳۴) در صورت امکان روی دو یا چند پروژه تبلیغاتی بطور هم زمان و در یک آیتم زمانی فکر نکنید. این کار سبب می شود تا ضریب موفقیت کامل هر یک از پروژه ها بطور قابل توجهی کاهش یابد.
۳۵) اصول و قواعد گرافیک به منظور خلق آثار جذاب، زیبا و موفق ایجاد شده و مورد استفاده قرار می گیرد اما گاهی امکان دارد رعایت این اصول و بکارگیری آن ها از میزان جذابیت یا توفیق کار بکاهد در این صورت بهتر است از رعایت جزء به جزء این اصول پرهیز کنیم.
۳۶) همواره موارد تبلیغاتی که انجام داده اید را(و حتماً از آن ها آرشیوی در اختیار دارید) مورد بازبینی قرار دهید. این کار باعث می شود متوجه پیشرفت یا احتمالاً سیر نزولی در آثارتان شوید.
۳۷) در آثاری که مخاطب عام دارند میانگین سطح سواد بصری و فرهنگی جامعه را به عنوان معیار درک پیام تان در نظر داشته باشید.
۳۸) معکوس کردن بعضی از قسمت های نوشتار، کوچک بزرگ کردن بخش هایی از آن واژگون کردن تصاویر، تغییر غیر متعارف ابعاد طرح و نسبت آن، قرار دادن همه عوامل طراح در بخش کوچکی از کادر و تضاد با بخش بزرگ تر آن و ... از جمله موارد ایجاد جذابیت در اثر اجرایی است. البته مسلماً این موارد را در جای خود بکار خواهیم برد.
۳۹) ارائه ماکت، اتود و به طور کلی طرح آن چه قرار است بعداً به اجرای نهایی برسد با کیفیتی بیشتر از اجرای اصلی سبب ایجاد نوعی پرتوقعی در سفارش دهنده می شود.
۴۰) در آثاری که به دلیل محدویت ابعاد امکان استفاده از تصایر کاهش می یابد بهتر است با بکار گیری فونت های جذاب و مناسب این نقیصه را کم رنگ کنیم.
۴۱) توصیه می کنیم آرشیوی از فونت های فارسی و انگلیسی که با هم هماهنگ هستند، تهیه کنید این کار در طرحایی که نیاز به استفاده هم زمان از دو زبان در آن است بسیار مفید است.
۴۲) ترجیحاً و در صورت امکان هنگام اجرای سفارش، به واریاسیون جمعی آن نیز فکر کنید.
۴۳) اثر ارجینال را به مشتری تحویل ندهید. حال این اثر اجرای دست باشد یا وسیله نرم افزار اجرا شده باشد. دلیل این کار جلوگیری از تغییرات احتمالی در طرح بدون اطلاع شماست.
۴۴) آگاهی نسبت به زیر شاخه های گوناگون گرافیک زیر شاخه های آن ها(گرافیک محیطی گرافیک خبری، گرافیک ژورنالیستی و ... مواردی چون بروشور، کاتالوگ، پوستر، نشانه بسته بندی و ...) و اصطلاحات(گرید، پونیت، لی آوت، فونت و ...) و نیز نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخه ها و زیر شاخه ها الزامی است.
۴۵) هرگز در اجرای آثارتان وابسته به یک تکنیک و شیوه اجرایی نشوید. این کار ضمن تکراری کردن آثارتان شما را در انجام پروژه های تبلیغاتی گوناگون کاملاً محدود خواهد کرد.
۴۶) تا آن جایی که برای تان مقدور است از پذیرفتن طرح های نیمه تمام خودداری کنید. چنین موردی هم برای شما و هم برای طراح قبلی و هم برای سفارش دهنده تبعات منفی دارد.
۴۷) به هنگام ارائه فاکتور هزینه ها به سفارش دهنده، از تخفیف های غیر معقول خودداری کنید. تخفیف هایی که شامل مبالغ قابل توجه می شوند، ذهنیت مشتری را سنت به صحت مبلغی که پرداخت می کند، درچار تردی می سازد.
۴۸) اجرای یک طراحی می تواند با مشخص کردن این موارد آغاز شود. مورد سفارش مخاطب(گروه سنی و فرهنگی) زمان در اختیار، عوامل بصری لازم، تکنیک اجرای متناسب با هزینه ها و موارد جانبی.
۴۹) در طراحی و ارائه آثار به مکان ارائه آن ها توجه داشته باشید. این نکته از جهت در نظر گرفتن عوامل بصری اطراف آن ها که می توانند نقش تکمیلی یا تخریبی داشته باشند. حائز اهمیت است.
۵۰) به هنگام اجرای پروژه جدید، طرح های انجام شده قبلی را پیش رو داشته باشید و تا حد امکان از عناصر تصویری و اجرایی که در طرح قبل موجود است، استفاده نکنید.
۵۱) ضمن اجرای سفارش، مشتری از آموزش تبلیغاتی داده بکوشید میزان آگاهی های او را رد ارتباط با تبلیغات و سواد بصری افزایش دهید.
۵۲) در صورتی که تکنیک اجرای طرحتان یکی از شیوه های چاپ است – بویژه چاپ افست- پس از تکثیر طرح، نمونه چاپ شده را با نمونه ارجینال تطبیق دهید. از این طریق در هنگام اجرای آثار بعدی با همان تکنیک اجرا می شوند، جزئیات کار را با اطمینان و دقت بیشتری مشخص خواهید کرد.
۵۳) برای بدست آوردن سفارش، قیمت بازار را خراب نکنید این کار ضمن لطمه زدن به همکاران دیگر نهایتاً باعث متضرر شدن شما نیز خواهد شد.
۵۴) پی گیری نتیجه فعالیت های تبلیغاتی که برای سفارش دهنده انجام داده اید و ارسال آن ها برای مشتری سبب آگاهی طرفین نسبت به میزان موفقیت پروسه تبلیغاتی می شود. ضمن آن که اعتماد سفارش دهنده را نسبت به وجدان کاری شما و موسسه شما افزایش می دهد.
۵۵) برای ساختار شکنی و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد تبلیغات و گرافیک لازم است. ابتدا آن ها را فرا گرفته باشیم نو آوری با آگاهی به آن چه در گذشته انجام پذیرفته، ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت شما باید بدانید قبلاً چه بوده تا بتوانید بگویید بعداً چه باید بشود.
۵۶) بعضی از سفارشات به دلیل ویژگی های خاص خود، امکان حرکات تازه در اجرای طرح را به شما نمی دهد برای نمونه در طراحی اوراق اداری نهادها و ارگان های اداری(در ایران) باید توجه داشته باشد که بسیاری از حرکت های شما از پیش توسط سفارش دهنده، مشخص یا محدود شده اند. لزوم قید شدن نشانه های دوستی قرار گرفتن آن ها در بالای کادر، نوع مشخص قلم نوشتار، محدودیت رنگ در چاپ،ثابت بودن قطع(A۴- A۵) ضرورت قید شدن مواردی چون تاریخ، شماره، پیوست و... از این جمله اند.
۵۷) با هر مشتری به زبان خودش گفتگو کنید. مسلماً این زبان، چرب زبانی نخواهد بود، در نظر بگیرید به دلیل عدم برقراری ارتباط فکری لازم با سفارش دهنده(به جهت نیاموختن زبان وی) نتوانید مجموعه فعالیت های خود و گروه تان را به او بقبولانید و این یعنی دوباره کاری و از دست دادن فرصت.
۵۸) سفارش دهندگان خوب خود را به مشتریان همیشگی تبدیل کنید. بهتر است تعداد انگشت شماری مشتری دائمی داشته باشید تا آن که تعداد پرشماری مشتری فصلی. ویژگی مهم حالت اول شناخت کافی و لازم بین شما و سفارش دهنده است که سبب می شود تا با اطمینان از آن چه می خواهید و آن چه باید انجام شود، در زمان و هزینه صرفه جویی کنید. چنین امری نهایتاً به همکاری های موفق تری می انجامد.
۵۹) بین مشتریان خود به لحاظ اهمیت سفارشات از نظر زمان تحویل و کیفیت اجرا، تفاوت نگذارید. سفارش دهنده ای که با سفارش طراحی مجموعه اوراق اداری خود، کار با شما را آغاز می کند، ممکن است در دراز مدت به یکی از اصلی ترین مشتریان شما تبدیل گردد.
۶۰) تا دیروز تصور می شد وظیفه گرافیست(تبلیغاتچی) اجرای پروژه تبلیغاتی در جهت رضایت مشتری است اما امروز اعتقاد درست بر این است که وظیفه گرافیست اجرای پروژه تبلیغاتی در جهت رضایت مشتری های دائمی است. بنابراین شناخت و آگاهی نسبت به خواسته های این مشتریان از وظایف شماست| | ||DЭᔕING